Innovative firehose maintenance equipment

Crico Engineering

Crico teknolojisini kullanın kuruluşlar

Crico Mühendislik tüketicilere doğrudan ekipman sağlar ve teçhizatın bakım ve onarımından üstlenir.

Bu kuruluşlar müdahale ekipmanları alanında referans kabul edilen Böckermann tarafından sağlanan teknolojiyi zaten kullanmaktadırlar.